Kadra

Treść (rozbudowana)
Piotr Borkowski
Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych
0
MB
Dyrektor Instytutu / Kierownik Katedry w latach 1986-2011
0
FW
Nauczyciel Akademicki
0
MG
Nauczyciel Akademicki
0
MJ
Zastępca Kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
RL
Nauczyciel Akademicki
0
Łukasz Nowak
Pełnomocnik do spraw dydaktycznych Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
Michał Rodak
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
Arkadiusz Ambroziak
Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
Adrian Chojecki
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
Adrian Sienicki
Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
0
Michalina Gągolewska
Sekretariat katedry
0
ASkobel
Sekretariat katedry
0
Tomasz Kostrzewski
Pracownik techniczny
0
HBlaszczyk
inż. Henryk Błaszczyk
Pracownik techniczny
0